Z przyjemnością uczestniczymy w projektach o wymiarze charytatywnym. My również jesteśmy zdania, że warto pomagać i sami pomagamy. Cieszymy się, że chcesz włączyć się w światowy trend promujący społeczną odpowiedzialność biznesu. Chętnie połączymy siły w tym wspólnym kierunku. Pomożemy Ci zorganizować imprezę charytatywną, stworzyć wolontariat, zaprojektować cel, dla którego warto zaangażować siły i środki.

Nasz zespół wprowadzi Cię w problematykę CSR – w filozofię, jaka wynika z tej chęci pomagania innym. Wskażemy podstawowe kierunki, w których warto pójść aby integracja zespołu i działania niosły wartość dodaną w postaci działalności na rzecz potrzebujących. Mamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie i możliwości organizacyjne.

Czekamy na Ciebie – dołącz do społeczności „troskliwego biznesu”.